82 Ange Blond 10 et 11 2013

Evelyne Dhéliat 2000 08 10 13 m Evelyne Dhéliat 2020 08 10 13 m Evelyne Dhéliat 2040 08 10 13 m Evelyne Dhéliat 2060 08 10 13 m Evelyne Dhéliat 2080 08 10 13 m Evelyne Dhéliat 2220 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2220 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2240 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2260 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2280 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2300 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2320 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2325 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2325D 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2330 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2340 21 10 13 m Evelyne Dhéliat 2415 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2420 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2430 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2445 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2460 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2490 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2515 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2530 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2545 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2560 16 10 13 s Evelyne Dhéliat 2600 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2650 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2680 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2684 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2700 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2730 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2736 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2740 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2750 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2755 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2757 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2760 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2775 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2780 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2800 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2820 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2830 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2835 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2840 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2860 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2880 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2890 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2900 11 11 13 m Evelyne Dhéliat 2990 21 10 13 s Evelyne Dhéliat 3000 14 10 13 m Evelyne Dhéliat 3040 14 10 13 m Evelyne Dhéliat 3050 14 10 13 m Evelyne Dhéliat 3060 14 10 13 m Evelyne Dhéliat 3065 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3070 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3075 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3080 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3085 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3090 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3095 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3100 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3105 25 11 13 m Evelyne Dhéliat 3150 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3170 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3190 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3210 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3230 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3250 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3270 14 11 13 m Evelyne Dhéliat 3310 26 11 13 s Evelyne Dhéliat 3320 26 11 13 s Evelyne Dhéliat 3330 26 11 13 s Evelyne Dhéliat 3340 26 11 13 s Evelyne Dhéliat 3350 26 11 13 s Evelyne Dhéliat 3360 26 11 13 s Evelyne Dhéliat 3450 13 11 13 s Evelyne Dhéliat 3465 13 11 13 s Evelyne Dhéliat 3470 13 11 13 s Evelyne Dhéliat 3478 13 11 13 s Evelyne Dhéliat 3500 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3540 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3544 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3546 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3548 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3555 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3570 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3580 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3586 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3588 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3590 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3620 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3640 17 10 13 m Evelyne Dhéliat 3700 14 11 13 s Evelyne Dhéliat 3720 14 11 13 s Evelyne Dhéliat 3730 14 11 13 s Evelyne Dhéliat 4000 30 09 13 m Evelyne Dhéliat 4020 30 09 13 m Evelyne Dhéliat 4040 30 09 13 m Evelyne Dhéliat 4060 30 09 13 m Evelyne Dhéliat 4080 30 09 13 m Evelyne Dhéliat 5000 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 5030 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 5060 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 5080 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 6000 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 6040 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 6080 10 10 13 m Evelyne Dhéliat 30000 20 11 13 m Evelyne Dhéliat 30040 20 11 13 m Evelyne Dhéliat 30060 20 11 13 m Evelyne Dhéliat 30080 20 11 13 m Evelyne Dhéliat 30100 20 11 13 m Evelyne Dhéliat 30120 20 11 13 m Evelyne Dhéliat 30400 21 11 13 s Evelyne Dhéliat 30420 21 11 13 s Evelyne Dhéliat 30440 21 11 13 s Evelyne Dhéliat 30460 21 11 13 s Evelyne Dhéliat 30480 21 11 13 s Evelyne Dhéliat 30800 25 11 13 s Evelyne Dhéliat 30810 25 11 13 s Evelyne Dhéliat 30850 25 11 13 s Evelyne Dhéliat 30860 25 11 13 s Evelyne Dhéliat 31100 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31110 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31120 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31130 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31140 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31150 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31160 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31170 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31180 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31190 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31200 26 11 13 m Evelyne Dhéliat 31210 26 11 13 m